ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ
ӨҢДЕУ САЯСАТЫ

Біздің деректерді өңдеу саясатымызбен танысып шығыңыз
Главная > Услуги > Политика обработки персональных данных
ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ
ӨҢДЕУ САЯСАТЫ
1. Дербес деректерді өңдеу саясаты (бұдан әрі - Саясат) «АМДГ» ЖШС компаниясы мекенжайы: 050057, Алматы қ., Бостандық ауданы, Жандосов к-сі, 1/1 үй, 3 қабат (бұдан әрі-Компания) және пайдаланушы (18 жасқа толған және тапсырыс беруге ниет білдірген әрекетке қабілетті жеке тұлға қызмет көрсету, пікір қалдыру немесе электрондық пошта арқылы жарнамалық-ақпараттық хабарламалар алу) арасындағы дербес деректерді өңдеу жөніндегі құқықтық қатынастарды реттейді.
Дербес деректер деп тікелей немесе жанама түрде анықталған немесе айқындалатын жеке тұлғаға (азаматқа) қатысты кез келген ақпарат түсініледі. Дербес деректерді өңдеу деп автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай жасалатын дербес деректермен кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттер (операциялар) жиынтығы түсініледі. Мұндай әрекеттерге (операцияларға) мыналар жатады: дербес деректерді жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту) алу, пайдалану, беру (тарату, ұсыну, қолжетімділік), иесіздендіру, бұғаттау, жою.
2. Пайдаланушы осы Саясатпен Компанияның веб-сайтындағы арнайы өріске өзіне тиесілі электрондық пошта мекенжайын енгізу, өтінім жіберу, пікір қалдыру немесе таратылымға жазылу, содан кейін «Жіберу», «Пікір жазу», «Алу», «Тапсырыс беру», «Есептеу», «Жазылу» батырмаларын басу арқылы келіседі. Көрсетілген әрекеттерді жасай отырып, Пайдаланушы одан әрі байланыс және электрондық пошта арқылы жарнамалық-ақпараттық таратуларды жүзеге асыру мақсатында Компанияның өзіне тиесілі электрондық пошта мекенжайын жібереді.Дербес деректер деп тікелей немесе жанама түрде анықталған немесе айқындалатын жеке тұлғаға (азаматқа) қатысты кез келген ақпарат түсініледі. Дербес деректерді өңдеу деп автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай жасалатын дербес деректермен кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттер (операциялар) жиынтығы түсініледі. Осындай әрекеттерге (операцияларға) мыналар жатады: дербес деректерді жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту) алу, пайдалану, беру (тарату, ұсыну, қолжетімділік), иесіздендіру, бұғаттау, жою.
3. Жарнама берушілердің қызметтеріне өтінім жіберу, пікірлер (комментарийлер) жариялау және жарнамалық-ақпараттық таратылымдарға жазылу кезінде пайдаланушы компанияға мынадай ақпаратты ұсынады: Тегі, Аты, электрондық пошта мекенжайы, байланыс телефонының нөмірі, сайт және өзі атынан байланыс жүргізетін компания.
4. Пайдаланушы өзінің дербес деректерін ұсына отырып, Пайдаланушыға жарнамалық және анықтамалық ақпарат беру мақсатында және осы Саясаттың 5-тармағына сәйкес өзге де мақсаттарда «АМДГ» ЖШС компаниясымен оларды өңдеуге келіседі (Пайдаланушының дербес деректерді өңдеуге өзінің келісімін қайтарып алуына дейін), мекен-жайы: 050057, Алматы қ., Бостандық ауданы, Жандосов к-сі, 1/1 үй, 3 қабат. Дербес деректерді өңдеу кезінде Компания Еуропалық Одақтың 2016 жылғы 27 сәуірдегі деректерді қорғау жөніндегі жалпы регламентінің (General Data Protection Regulation) ережелерін және жергілікті нормативтік құжаттарды ескере отырып, «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңын басшылыққа алады.
5. Егер пайдаланушы Дербес деректер толық емес, дәл емес немесе өзекті болып табылмайтын жағдайда дербес деректерді нақтылауды қаласа не дербес деректерді өңдеуге өзінің келісімін қайтарып алғысы келсе, Пайдаланушы Компанияға келесі ретпен : info@amdg.kz электронды пошта мекен-жайына «Дербес деректерді нақтылау» немесе «Дербес деректерді өңдеуді тоқтату» деген тақырыппен ресми сұрау хат жіберуі керек. Хатта электрондық мекенжайды және тиісті талапты көрсету қажет.
Дербес деректерді өңдеуге келісімді қайтарып алу кезінде пайдаланушы жарнамалық-ақпараттық таратылымдарды алудан бас тартады.

Компания пайдаланушы ұсынған деректерді мақсаттар үшін пайдаланады:

5. 1 Пайдаланушының өтінімі бойынша одан әрі байланыс;
5. 2 жарнамалық-ақпараттық сипаттағы хабарламалар жіберу;
5. 3 тауарлар мен қызметтерді ілгерілету жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін;
5. 4 Компания жүйесінің жұмысын бағалау және талдау;
5. 5 жарнаманы орналастыру тиімділігін талдау;
5. 6 электрондық пошта арқылы жарнама берушілердің акциялары, жеңілдіктері және арнайы ұсыныстары туралы пайдаланушыны хабардар ету.
6. Компания пайдаланушыдан алынған ақпаратты үшінші тұлғаларға бермеуге міндеттенеді. Компанияның жарнама берушілерге және компаниямен шарт негізінде әрекет ететін үшінші тұлғаларға пайдаланушы алдындағы міндеттемелерді орындау үшін және тек шарттар шеңберінде ақпарат беруі бұзушылық болып саналмайды. Компания жүйесінің жұмысын бағалау және талдау және дербес ұсынымдар беру мақсатында компанияның пайдаланушы туралы деректерді тұлғасыз нысанда үшінші тұлғаларға беруі осы тармақты бұзу болып саналмайды.
7. Қазақстан Республикасы заңнамасының негізделген және қолданылатын талаптарына сәйкес ақпарат беру міндеттемелерін бұзу болып саналмайды.
8. Компания «cookies» технологиясын қолдануға құқылы. «Cookies» құпия ақпаратты қамтымайды және үшінші тұлғаларға берілмейді. «Cookies» файлдары пайдаланушының қалауын есте сақтау үшін, сондай-ақ Веб-сайтқа кіру туралы аналитикалық деректерді жинау үшін қолданылады. Веб-сайтты пайдалану Пайдаланушының барлық «cookies» файлдарын және веб-сайтқа кіру туралы аналитикалық деректерді пайдалануға келісетінін білдіреді.
9. Компания Пайдаланушының ip-мекен-жайы туралы ақпаратты және оның қандай интернет-сайттан сілтеме арқылы келгені туралы мәліметтерді алады. Бұл ақпарат келушінің жеке басын анықтау үшін пайдаланылмайды.
10 Компания дербес деректерді өңдеу кезінде дербес деректерді оларға заңсыз қол жеткізуден, сондай-ақ дербес деректерге қатысты өзге де заңсыз әрекеттерден қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.
С уважением, AMDG